KONTAKT MED LÆGEN
Telefontiden hver dag mellem kl. 08.00 og 09.00 bruges hvis man skal tale med lægen, afklare en problemstilling eller bestille et sygebesøg.
Resultater af prøvesvar og røntgenundersøgelser ligeledes hos lægen i dette tidsrum. Lægen besvarer udenfor denne tid henvendelser, hvis sekretæren skønner at det er akut.


KONTAKT MED SEKRETÆREN 
Ved behov for fornyelse af recepter og tidsbestilling besvares telefonen af sekretæren mellem  kl  09 og 12


TELEFONEN ER OPTAGET
Periodevis (influenzatider og ferietider) kan det være vanskelig at komme igennem i telefontiden. Sekretæren vil sørge for at du får kontakt med lægen alligevel, hvis det er nødvendigt, evt. vil du blive bedt om at opgive dit tlf.nr. og du vil blive ringet op senere.


SYGEBESØG 
Der aflægges sygebesøg hvis man på grund af sygdommen ikke er i stand til at komme i konsultationen. Ved ikke-akutte sygdomme aflægges sygebesøgene fortrinsvis tirsdag formiddag. Der kan altså kun aflægges sygebesøg samme dag, hvis lægen skønner at det er uopsætteligt.


KONSULTATIONER
Der beregnes 10-15 min. til en konsultation, afhængig af periodens sygdomsintensitet. Du vil blive spurgt om henvendelsesårsagen når du ringer, for at vi kan beregne tidsforbruget og give ekstra tid til visse attester, f.eks. første graviditetsundersøgelse, børneundersøgelser og hvis man har mere end et sygdomsproblem.