mads

LÆGE MADS LUND
Speciallæge i almen medicin.
Født i 1948.
Læge i 1975.
Praktiserende læge side 1982.
Samarbejdspraksis i Brønshøj side 1991.
For tiden ingen uddannelseslæge i praksis.

DIAGNOSTISKE MULIGHEDER I KLINIKKEN
Der udføres EKG, udvidet lungefunktion, 
og diverse blodanalyser.